PLAVALEC – H2O TEAM

PLAVALEC – H2O TEAM

V šolskem letu 2014/15 je na Jesenicah zaživel program PLAVALEC – H2O TEAM, v katerem se otroci in mladostniki resneje seznanjajo s športno disciplino plavanje. V tem šolskem letu  nadaljujemo v preteklih letih začrtano pot.

Prijavnica (docx), Prijavnica (pdf)

Program PLAVALEC – H2O TEAM je namenjen osnovnošolcem in dijakom z željo po učenju pomembnejših plavalnih tehnik in udeleževanju na tekmovanjih v plavanju. Treningi potekajo na prostem, v telovadnicah in največji del v bazenu pod vodstvom učiteljev plavanja in ostalih trenerjev. Skupaj skrbimo za profesionalen pristop. Vsi se lahko redno udeležujejo tekmovanj v okviru Plavalne zveze Slovenije in Triatlonske zveze Slovenije. Pogoj za vpis v športni program Plavalec – H2O team je znanje vsaj ene plavalne tehnike.